Australia

Level 11, 97 Creek Street, Brisbane
QLD 4000, Australia

GPO Box 2245, Brisbane
QLD 4001, Australia
T 61 7 3229 6298
F 61 7 3229 8098

China

 

ZENX Guangzhou Architectural Design Consultancy
E zenx_gz@vip.163.com
10F, Tower A, Baoli Zhongyu Plaza
626 Tianhe Bei Road, Tianhe District
Guangzhou, China
Postcode 510630

T 86 20 3882 3593
F 86 20 3882 3598